Емилия Бакалова
Автобиография

Образование
2012 Изучава бакалавърска степен в специалност "Текстил" НХА - София, България
1994-1999 Специалност текстил в ССХГ "Димитър Добрович" - Сливен, България


Език
Български и английски

Design and Development Brushcode
© 2015 Emilia Bakalova. All rights reserved